Beste KBO-leden van Knegsel,

 

Wat was het fijn om na 2 jaar weer een volle zaal leden te begroeten tijdens de jaarvergadering. We werden begroet met een lekker stuk gebak bij de koffie. Ook geweldig dat er weer jonge senioren zich hebben aangemeld bij onze vereniging.

Alle stukken van de jaarvergadering doorgesproken en goedgekeurd. Helaas heeft de oproep voor chauffeurs om de vervoersdienst in stand te houden geen reactie opgeleverd. Het bestuur heeft daarom besloten om de klussen en vervoerdienst stop te zetten.

Welkom Jan Coppens als nieuw bestuurslid, maar het bestuur is nog niet voltallig dus we zijn nog op zoek naar een bestuurslid.

De vergadering werd afgesloten met een optreden van onze tonprater Hans Keeris.

Ik wens iedereen een prettige en zonnige zomer en een goede gezondheid.

 

Corrie van der Heijden-Wieskamp

Voorzitter KBO Knegsel


Bestuursleden gezocht!

Op het ogenblik bestaat het bestuur uit 4 personen en dat is te weinig om het draaiende te houden. We zijn dan ook nog steeds op zoek naar 1 nieuw bestuurslid. Neem bij interesse of vragen daarover contact op met Corrie van der Heijden.


Buiten activiteiten

  •  De fietstochten zijn vanaf  1 april op maandag; vertrek om 10.00 uur bij MFA Knegsel.
  • Van november tot en met maart op maandag wandelen vanaf  MFA  Knegsel.  Aanvang 13.00 uur

Binnen activiteiten

  • Kaarten
  • Biljarten
  • Koersbal
  • Rummikub
  • Kopje Koffie in de huiskamer
  • Samen eten
  • Yoga

Samen eten

Elke 3e dinsdag van de maand is er een gezamenlijke maaltijd in de Leenhoef.
Iedereen uit Knegsel kan hier aan deelnemen.
Opgeven via het  aanmeldingsformulier in de Leenbode en deze inleveren bij Corrie van der Heijden of telefonisch doorgeven aan Corrie, telefoon: 040-2052188.
De kosten zijn €10,00 per persoon .
Elke maand zijn er  25 deelnemers.


Huiskamer

Elke dinsdagmiddag is de ”huiskamer” open.
Deze is bedoeld voor ouderen die niet meer deel kunnen nemen aan de groepsactiviteiten.
Er is altijd begeleiding van een vrijwilliger.
Er zijn elke dinsdag 3  deelnemers.


Klussen en Vervoersdienst

De vervoersdienst is weer beschikbaar. De klussendienst nog niet. Interesse om u zich hiervoor in te zetten? Aanmelden kan bij het bestuur.

Ouderen en hulpbehoevenden die vervoer nodig hebben kunnen er gebruik van maken, als vervoer niet door eigen kinderen of buurtgenoten kan worden gedaan. .............. lees verder


Yoga

Vanaf 16 februari 2022 zijn we gestart met  een reeks van tien yogalessen op woensdagochtend onder leiding van Yogadocente Rommenique Huybregts.

Na een kennismakingsles in november 2021, ontstond de vraag vanuit de deelnemers naar het organiseren van een wekelijkse yogales in eigen dorp. De Coronabeperkingen hebben de start enigszins vertraagd, maar in februari 2022 konden we beginnen met een groep van  ruim 15 deelnemers.

Elke woensdagochtend stappen de deelnemers (vrouwen en mannen) met een opgerold matje de zaal van de Leenhoef binnen. Voor een uur geconcentreerd werken aan ademhaling, houding- en strekoefeningen. Ook balans speelt een belangrijke rol. Belangrijk om te weten: oefeningen kunnen altijd worden aangepast aan ieders fysieke mogelijkheden, leeftijd speelt geen rol.

Voorlopig staan er tien lessen gepland, maar bij voldoende deelname kan de planning in overleg  gewoon worden voortgezet. De kosten voor tien lessen bedragen € 30,-, te voldoen bij aanvang van de lessenreeks.