Steunpunt en KBO-activiteiten gestart in augustus

Na het stil leggen van onze activiteiten i.v.m het coronavirus zijn we vanaf augustus weer van start met in achtnemen van de voorschriften.

 • Bij verkoudheid of temperatuurverhoging van jezelf of gezinsleden blijf je thuis.
 • Houd 1,50 meter afstand van elkaar.
 • Gebruik het ontsmettingsmiddel. Dit staat bij de ingang.


Op dinsdagmiddag zijn er activiteiten in de MFA o.a.

 • Kaarten en biljarten. Wij zijn wij open van 13.30-16.30 uur.
 • De huiskamer heeft een vrije inloop van 13.30-16.30 uur.
 • Elke dinsdagmiddag weer hobbyen in de Leenhoef o.a kaarten maken, handwerken of gewoon een praatje maken. En de bibliotheek is ook open.
 • "Samen eten" is elke 3e dinsdag van de maand om 12.15 uur.

   

Woordje van de voorzitter (september 2020)

Beste leden van de KBO,

Na een onzekere periode zijn we weer langzaam onze activiteiten aan het opstarten. De koersbal is weer begonnen  en ook de steunpuntactiviteiten  zijn weer hervat. Ook Samen eten heeft weer een keer plaatsgevonden en de deelnemers waren weer blij elkaar in goede gezondheid te ontmoeten. We hebben wel alles gedaan op gepaste wijze met inachtneming  van de Coronaregels.

Nu kijken we uit naar 11 november wanneer de jaarvergadering plaatsvindt met aansluitend lunch en feestmiddag. Iedereen krijgt hier nog een uitnodiging van.

Dit alles onder voorbehoud.

Het is fijn om weer uit te kijken naar een bijeenkomst van onze leden. Toch blijven we alert in de omgang met elkaar.

 

Corrie van der Heijden
Voorzitter KBO/ STEUNPUNT  Knegsel


Bestuursleden gezocht!

Op het ogenblik bestaat het bestuur uit 3 personen en dat is te weinig om het draaiende te houden. We zijn dan ook nog steeds op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Neem bij interesse of vragen daarover contact op met Corrie van der Heijden.


Buiten activiteiten

 •  De fietstochten zijn vanaf  1 april op maandag; vertrek om 10.00 uur bij MFA Knegsel.
 • Van november tot en met maart op maandag wandelen vanaf  MFA  Knegsel.  Aanvang 13.00 uur

Binnen activiteiten

 • Kaarten
 • Biljarten
 • Koersbal
 • Rummicub
 • Kopje Koffie in de huiskamer
 • Samen eten
 • Bibliotheek

Samen eten

Elke 3e dinsdag van de maand is er een gezamenlijke maaltijd in de Leenhoef.
Iedereen uit Knegsel kan hier aan deelnemen.
Opgeven via het  aanmeldingsformulier in de Leenbode en deze inleveren bij Corrie van der Heijden of telefonisch doorgeven aan Corrie, telefoon: 040-2052188.
De kosten zijn €10,00 per persoon .
Elke maand zijn er  25 deelnemers.


Huiskamer

Elke dinsdagmiddag is de ”huiskamer” open.
Deze is bedoeld voor ouderen die niet meer deel kunnen nemen aan de groepsactiviteiten.
Er is altijd begeleiding van een vrijwilliger.
Er zijn elke dinsdag 3  deelnemers.


Bibliotheek


De bibliotheek is altijd toegankelijk.
Voor actuele boekenlijst klik hier

Klussen en Vervoersdienst

Wie kan er gebruik maken van de klussen/vervoersdienst?
 De ouderen en hulpbehoevenden die een klusje gedaan willen hebben of vervoer nodig hebben die niet door eigen kinderen of  .............. lees verder