Beste KBO-leden van Knegsel,

 

Op woensdag 20 april hebben wij onze jaarvergadering gehouden. Veel leden waren hierbij aanwezig. Een mooie gelegenheid om ook de jubilarissen in het zonnetje te zetten en met elkaar bij te praten. Met een optreden van onze Knegselse tonprater Hans Keeris, kijken we terug op een geslaagde middag. 

 

Corrie van der Heijden

Voorzitter KBO Knegsel


Bestuursleden gezocht!

Op het ogenblik bestaat het bestuur uit 3 personen en dat is te weinig om het draaiende te houden. We zijn dan ook nog steeds op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Neem bij interesse of vragen daarover contact op met Corrie van der Heijden.


Buiten activiteiten

  •  De fietstochten zijn vanaf  1 april op maandag; vertrek om 10.00 uur bij MFA Knegsel.
  • Van november tot en met maart op maandag wandelen vanaf  MFA  Knegsel.  Aanvang 13.00 uur

Binnen activiteiten

  • Kaarten
  • Biljarten
  • Koersbal
  • Rummikub
  • Kopje Koffie in de huiskamer
  • Samen eten
  • Yoga

Samen eten

Elke 3e dinsdag van de maand is er een gezamenlijke maaltijd in de Leenhoef.
Iedereen uit Knegsel kan hier aan deelnemen.
Opgeven via het  aanmeldingsformulier in de Leenbode en deze inleveren bij Corrie van der Heijden of telefonisch doorgeven aan Corrie, telefoon: 040-2052188.
De kosten zijn €10,00 per persoon .
Elke maand zijn er  25 deelnemers.


Huiskamer

Elke dinsdagmiddag is de ”huiskamer” open.
Deze is bedoeld voor ouderen die niet meer deel kunnen nemen aan de groepsactiviteiten.
Er is altijd begeleiding van een vrijwilliger.
Er zijn elke dinsdag 3  deelnemers.


Klussen en Vervoersdienst

Wie kan er gebruik maken van de klussen/vervoersdienst?
 De ouderen en hulpbehoevenden die een klusje gedaan willen hebben of vervoer nodig hebben die niet door eigen kinderen of  .............. lees verder


Yoga

Vanaf 16 februari 2022 zijn we gestart met  een reeks van tien yogalessen op woensdagochtend onder leiding van Yogadocente Rommenique Huybregts.

Na een kennismakingsles in november 2021, ontstond de vraag vanuit de deelnemers naar het organiseren van een wekelijkse yogales in eigen dorp. De Coronabeperkingen hebben de start enigszins vertraagd, maar in februari 2022 konden we beginnen met een groep van  ruim 15 deelnemers.

Elke woensdagochtend stappen de deelnemers (vrouwen en mannen) met een opgerold matje de zaal van de Leenhoef binnen. Voor een uur geconcentreerd werken aan ademhaling, houding- en strekoefeningen. Ook balans speelt een belangrijke rol. Belangrijk om te weten: oefeningen kunnen altijd worden aangepast aan ieders fysieke mogelijkheden, leeftijd speelt geen rol.

Voorlopig staan er tien lessen gepland, maar bij voldoende deelname kan de planning in overleg  gewoon worden voortgezet. De kosten voor tien lessen bedragen € 30,-, te voldoen bij aanvang van de lessenreeks.