Vanwege het coronavirus hebben we helaas alle activiteiten van KBO/Steunpunt moeten annuleren. Dit duurt in ieder geval tot 1 september. Het geldt voor activiteiten in de Leenhoef en de activiteiten buiten. De situatie daarna is nog onzeker. 

Woordje van de voorzitter

Na de annulering van de jaarvergadering van 11 Maart jl. is er veel gebeurd. Wij zijn de groep kwetsbare ouderen en in deze coronatijd lopen we veel risico. Ons verenigingsleven staat dan ook helemaal stil: er zijn geen activiteiten meer van de KBO en het Steunpunt. Dit duurt zeker tot 1 september. Hopelijk kunnen we daarna in een aangepaste vorm weer verder. 

 

Alle leden kunnen een beroep doen op de klussendienst voor vervoer, boodschappen of klusjes. Een aantal jonge vrijwilligers uit Knegsel heeft zich bij mij gemeld voor hulpvragen. Knegsel zorgt goed voor elkaar, want ik heb nog geen aanvragen gehad de afgelopen maanden.

 

Onze secretaris Yvette Pluijms  is per 11 maart gestopt met haar werkzaamheden. Tineke van Bloemen is waarnemend secretaris. Op het ogenblik bestaat het bestuur uit 3 personen en dat is te weinig om het draaiende te houden. We zijn dan ook nog steeds op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Neem bij interesse of vragen daarover contact met mij op.

 

Ik wens jullie een mooie zomer, doe voorzichtig en zorg goed voor elkaar. En iedereen een goede gezondheid.

 

Corrie van der Heijden
Voorzitter KBO/Steunpunt  Knegsel 


Buiten activiteiten

  •  De fietstochten zijn vanaf  1 april op maandag; vertrek om 10.00 uur bij MFA Knegsel.
  • Van november tot en met maart op maandag wandelen vanaf  MFA  Knegsel.  Aanvang 13.00 uur

Binnen activiteiten

  • Kaarten
  • Biljarten
  • Koersbal
  • Rummicub
  • Kopje Koffie in de huiskamer
  • Samen eten
  • Bibliotheek

Samen eten

Elke 3e dinsdag van de maand is er een gezamenlijke maaltijd in de Leenhoef.
Iedereen uit Knegsel kan hier aan deelnemen.
Opgeven via het  aanmeldingsformulier in de Leenbode en deze inleveren bij Corrie van der Heijden of telefonisch doorgeven aan Corrie, telefoon: 040-2052188.
De kosten zijn €10,00 per persoon .
Elke maand zijn er  25 deelnemers.


Huiskamer

Elke dinsdagmiddag is de ”huiskamer” open.
Deze is bedoeld voor ouderen die niet meer deel kunnen nemen aan de groepsactiviteiten.
Er is altijd begeleiding van een vrijwilliger.
Er zijn elke dinsdag 3  deelnemers.


Bibliotheek

De bibliotheek is altijd toegankelijk. Op de vrijdagmorgen zijn er vrijwilligers om te assisteren.
Voor actuele boekenlijst klik hier


Klussen en Vervoersdienst

Wie kan er gebruik maken van de klussen/vervoersdienst?
 De ouderen en hulpbehoevenden die een klusje gedaan willen hebben of vervoer nodig hebben die niet door eigen kinderen of  .............. lees verder