Mededeling van het bestuur

In augustus heeft voorzitter van KBO-Knegsel Harry Klaasen te kennen gegeven
zijn voorzitterschap om privé redenen per direct neer te leggen. Het bestuur van
KBO-Knegsel betreurt het, dat Harry tot dit besluit gekomen is, maar begrijpt en respecteert zijn keuze. Wij willen Harry hartelijk bedanken voor zijn grote inzet voor de KBO in de afgelopen jaren en wensen hem alle goeds voor de toekomst.

Het voorzitterschap van KBO-Knegsel zal tot er een nieuwe voorzitter is, worden waargenomen door Corrie van der Heijden, een van de huidige bestuursleden.

Op de algemene ledenvergadering in maart 2019 zal de bestuurssamenstelling worden besproken en toegelicht.

Voor het beantwoorden van vragen kunt u contact opnemen met het bestuur via ons e-mailadres kbosteunpuntknegsel@gmail.com

Namens het bestuur KBO-Knegsel, Yvette Pluijms, secretaris


Buiten activiteiten

  •  De fietstochten zijn vanaf  1 april op maandag; vertrek om 10.00 uur bij MFA Knegsel.
  • Van november tot en met maart op maandag wandelen vanaf  MFA  Knegsel.  Aanvang 13.00 uur

Binnen activiteiten

  • Kaarten
  • Biljarten
  • Koersbal
  • Rummicub
  • Kopje Koffie in de huiskamer
  • Samen eten
  • Bibliotheek

Samen eten

Elke 3e dinsdag van de maand is er een gezamenlijke maaltijd in de Leenhoef.
Iedereen uit Knegsel kan hier aan deelnemen.
Opgeven via het  aanmeldingsformulier in de Leenbode en deze inleveren bij Corrie van der Heijden of telefonisch doorgeven aan Corrie, telefoon: 040-2052188.
De kosten zijn €10,00 per persoon .
Elke maand zijn er  25 deelnemers.


Huiskamer

Elke dinsdagmiddag is de ”huiskamer” open.
Deze is bedoeld voor ouderen die niet meer deel kunnen nemen aan de groepsactiviteiten.
Er is altijd begeleiding van een vrijwilliger.
Er zijn elke dinsdag 3  deelnemers.


Bibliotheek

De bibliotheek is altijd toegankelijk. Op de vrijdagmorgen zijn er vrijwilligers om te assisteren.
Voor actuele boekenlijst klik hier


Klussen en Vervoersdienst

Wie kan er gebruik maken van de klussen/vervoersdienst?
 De ouderen en hulpbehoevenden die een klusje gedaan willen hebben of vervoer nodig hebben die niet door eigen kinderen of  .............. lees verder