Woordje van de voorzitter (mei 2021)

Beste KBO-leden van Knegsel,

 

Heel graag hadden wij (het bestuur van de KBO) u een mooi nieuw programma willen sturen, met veel initiatieven, bijeenkomsten en een reisje om aan deel te kunnen nemen.

Helaas is het niet zo, en hoelang we nog geduld moeten hebben? Hoe lang houden we dit nog vol? Hoelang blijven we nog positief denken? We blijven volhouden, we blijven geduld beoefenen. We blijven uitkijken naar een nieuwe tijd. Een tijd van weer samen mogen zijn met zijn allen.

Tot die tijd , blijf positief, blijf gezond.

Er is een stipje  aan de horizon, een klein houvast, dat alleen maar groter kan worden. Als iedereen zijn vaccinatie heeft gehad (ook de vrijwilligers) en de Leenhoef opent zijn deuren kunnen we weer starten met onze activiteiteten.

Wij wensen  iedereen een mooie zomer.

 

Namens KBO Knegsel,

Corrie van der Heijden
Voorzitter

 


Bestuursleden gezocht!

Op het ogenblik bestaat het bestuur uit 3 personen en dat is te weinig om het draaiende te houden. We zijn dan ook nog steeds op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Neem bij interesse of vragen daarover contact op met Corrie van der Heijden.


Buiten activiteiten

  •  De fietstochten zijn vanaf  1 april op maandag; vertrek om 10.00 uur bij MFA Knegsel.
  • Van november tot en met maart op maandag wandelen vanaf  MFA  Knegsel.  Aanvang 13.00 uur

Binnen activiteiten

  • Kaarten
  • Biljarten
  • Koersbal
  • Rummicub
  • Kopje Koffie in de huiskamer
  • Samen eten
  • Bibliotheek

Samen eten

Elke 3e dinsdag van de maand is er een gezamenlijke maaltijd in de Leenhoef.
Iedereen uit Knegsel kan hier aan deelnemen.
Opgeven via het  aanmeldingsformulier in de Leenbode en deze inleveren bij Corrie van der Heijden of telefonisch doorgeven aan Corrie, telefoon: 040-2052188.
De kosten zijn €10,00 per persoon .
Elke maand zijn er  25 deelnemers.


Huiskamer

Elke dinsdagmiddag is de ”huiskamer” open.
Deze is bedoeld voor ouderen die niet meer deel kunnen nemen aan de groepsactiviteiten.
Er is altijd begeleiding van een vrijwilliger.
Er zijn elke dinsdag 3  deelnemers.


Bibliotheek


De bibliotheek is altijd toegankelijk.
Voor actuele boekenlijst klik hier

Klussen en Vervoersdienst

Wie kan er gebruik maken van de klussen/vervoersdienst?
 De ouderen en hulpbehoevenden die een klusje gedaan willen hebben of vervoer nodig hebben die niet door eigen kinderen of  .............. lees verder