Woordje van de voorzitter (december 2020)

Beste leden van de KBO,

Zo op het eind van het jaar wil ik eens terugkijken naar het afgelopen jaar. Het was een jaar van afstand houden, contacten beperken, voorzichtig zijn en je gezicht verstoppen achter een masker. Helaas zijn er weinig activiteiten geweest maar dat bracht de situatie met zich mee.

Daarom hebben we zaterdag 12 december met de bestuursleden Tineke, Toon en ik zelf een rozenactie gehouden. Alle leden werden verblijd met een bosje rozen en de partner met een doosje bonbons. We kregen vele hartverwarmende reacties en dat doet ons goed.

Ook wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en hulp het afgelopen jaar voor de KBO/STEUNPUNT.

Ik wens iedereen Fijne Feestdagen en een Gezond 2021.

Corrie van der Heijden

Voorzitter KBO/STEUNPUNT Knegsel


Bestuursleden gezocht!

Op het ogenblik bestaat het bestuur uit 3 personen en dat is te weinig om het draaiende te houden. We zijn dan ook nog steeds op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden. Neem bij interesse of vragen daarover contact op met Corrie van der Heijden.


Buiten activiteiten

  •  De fietstochten zijn vanaf  1 april op maandag; vertrek om 10.00 uur bij MFA Knegsel.
  • Van november tot en met maart op maandag wandelen vanaf  MFA  Knegsel.  Aanvang 13.00 uur

Binnen activiteiten

  • Kaarten
  • Biljarten
  • Koersbal
  • Rummicub
  • Kopje Koffie in de huiskamer
  • Samen eten
  • Bibliotheek

Samen eten

Elke 3e dinsdag van de maand is er een gezamenlijke maaltijd in de Leenhoef.
Iedereen uit Knegsel kan hier aan deelnemen.
Opgeven via het  aanmeldingsformulier in de Leenbode en deze inleveren bij Corrie van der Heijden of telefonisch doorgeven aan Corrie, telefoon: 040-2052188.
De kosten zijn €10,00 per persoon .
Elke maand zijn er  25 deelnemers.


Huiskamer

Elke dinsdagmiddag is de ”huiskamer” open.
Deze is bedoeld voor ouderen die niet meer deel kunnen nemen aan de groepsactiviteiten.
Er is altijd begeleiding van een vrijwilliger.
Er zijn elke dinsdag 3  deelnemers.


Bibliotheek


De bibliotheek is altijd toegankelijk.
Voor actuele boekenlijst klik hier

Klussen en Vervoersdienst

Wie kan er gebruik maken van de klussen/vervoersdienst?
 De ouderen en hulpbehoevenden die een klusje gedaan willen hebben of vervoer nodig hebben die niet door eigen kinderen of  .............. lees verder