Woordje van de voorzitter

De reis is de bestemming.

Woensdag 9 augustus maakten wij ons jaarlijkse busreis. De bus van Jac de Kort voerde ons via Eindhoven en Den Bosch naar de A15 om zo via het rivierengebied  ..............   lees verder

HarryKlaasen.jpg

Buiten activiteiten

  •  De fietstochten zijn vanaf  1 april op maandag; vertrek om 10.00 uur bij MFA Knegsel.
  • Van november tot en met maart op maandag wandelen vanaf  MFA  Knegsel.  Aanvang 13.00 uur

Binnen activiteiten

  • Kaarten
  • Biljarten
  • Koersbal
  • Rummicub
  • Kopje Koffie in de huiskamer
  • Samen eten
  • Bibliotheek

Samen eten

Elke 3e dinsdag van de maand is er een gezamenlijke maaltijd in de Leenhoef.
Iedereen uit Knegsel kan hier aan deelnemen.
Opgeven via het  aanmeldingsformulier in de Leenbode en deze inleveren bij Corrie van der Heijden of telefonisch doorgeven aan Corrie, telefoon: 040-2052188.
De kosten zijn €10,00 per persoon .
Elke maand zijn er  25 deelnemers.

Huiskamer

Elke dinsdagmiddag is de ”huiskamer” open.
Deze is bedoeld voor ouderen die niet meer deel kunnen nemen aan de groepsactiviteiten.
Er is altijd begeleiding van een vrijwilliger.
Er zijn elke dinsdag 3  deelnemers.

Bibliotheek

De bibliotheek is altijd toegankelijk. Op de vrijdagmorgen zijn er vrijwilligers om te assisteren.

Klussen en Vervoersdienst

Wie kan er gebruik maken van de klussen/vervoersdienst?
 De ouderen en hulpbehoevenden die een klusje gedaan willen hebben of vervoer nodig hebben die niet door eigen kinderen of buurtgenoten kan worden gedaan.
Wat zijn de kosten:
voor een klus: €2,50 per half uur + de materiaalkosten
 voor vervoer: € 0,30 per kilometer.
 Als de chauffeur moet wachten (bv. ziekenhuis) €2,50 per half uur
Wat zijn de criteria voor een klus:
 Een klus mag niet langer dan twee uur duren. Duurt die wel langer dient U toch professionele hulp in te roepen.
 Een klus dient binnenshuis te zijn, dus tuinonderhoud etc. hoort er niet bij.
Criteria voor vervoer:
in principe wordt alleen vervoert binnen de gemeenten Eersel en Veldhoven.
 Als het vervoer tot doel heeft boodschappen te doen dient aanvrager rekening met de mogelijkheid dat meerdere personen tegelijkertijd hieraan deelnemen.

 Hoe werkt het:
 De aanvrager voor de klus of vervoer meldt zich bij de coördinator (Corrie van der Heijden, tel. 040-2052188). Deze stelt zich in verbinding met de klusser/vervoerder en na dit overleg krijgt aanvrager terugkoppeling of de aanvrage uitgevoerd kan worden.