Woordje van de voorzitter

Op de jaarvergadering van 27 maart 2019 werd de ontstane vacature van voorzitter van de KBO ingevuld door de verkiezing van mijn persoon. Harrie Klaasen heeft om hem moverende redenen het voorzitterschap tussentijd opgezegd. In het bestuur werd besloten om mij als waarnemend voorzitter tot de jaarvergadering te benoemen. Naar Harrie gaat onze dank uit voor het werk dat hij in zijn periode als voorzitter voor onze vereniging heeft gedaan.

Zoals op de jaarvergadering besloten gaan we met het viertal dat zitting had in het bestuur – Toon Linschoten, Tineke van Bloemen, Yvette Pluijms en ikzelf – door als bestuur van de KBO en daarmee ook van de stichting Steunpunt. Op de jaarvergadering is daarover zoals het hoort gestemd en werd ik officieel als voorzitter gekozen en is Tineke herkozen om haar taak als penningmeester voort te zetten. Ik dank iedereen , ook namens Tineke, die hun vertrouwen hebben gegeven om deze taken uit te oefenen.

Met zijn vieren deze mooie vereniging en stichting te besturen is doenbaar maar aanvulling met een vijfde persoon is en blijft welkom. We hebben als bestuur links en rechts al gepolst maar helaas hebben we daar tot nu niemand toe bereid gevonden. Gelukkig worden we in onze bestuurstaken bijgestaan door al die vrijwilligers in de activiteitencommissie, steunpuntactiviteiten etc.etc. zonder welke vrijwilligers het onmogelijk zou zijn om de KBO en het Steunpunt in stand te houden.
Ik reken en hoop op een prettige samenwerking met bestuur, vrijwilligers en leden van onze  vereniging.

Corrie van der Heijden


Buiten activiteiten

  •  De fietstochten zijn vanaf  1 april op maandag; vertrek om 10.00 uur bij MFA Knegsel.
  • Van november tot en met maart op maandag wandelen vanaf  MFA  Knegsel.  Aanvang 13.00 uur

Binnen activiteiten

  • Kaarten
  • Biljarten
  • Koersbal
  • Rummicub
  • Kopje Koffie in de huiskamer
  • Samen eten
  • Bibliotheek

Samen eten

Elke 3e dinsdag van de maand is er een gezamenlijke maaltijd in de Leenhoef.
Iedereen uit Knegsel kan hier aan deelnemen.
Opgeven via het  aanmeldingsformulier in de Leenbode en deze inleveren bij Corrie van der Heijden of telefonisch doorgeven aan Corrie, telefoon: 040-2052188.
De kosten zijn €10,00 per persoon .
Elke maand zijn er  25 deelnemers.


Huiskamer

Elke dinsdagmiddag is de ”huiskamer” open.
Deze is bedoeld voor ouderen die niet meer deel kunnen nemen aan de groepsactiviteiten.
Er is altijd begeleiding van een vrijwilliger.
Er zijn elke dinsdag 3  deelnemers.


Bibliotheek

De bibliotheek is altijd toegankelijk. Op de vrijdagmorgen zijn er vrijwilligers om te assisteren.
Voor actuele boekenlijst klik hier


Klussen en Vervoersdienst

Wie kan er gebruik maken van de klussen/vervoersdienst?
 De ouderen en hulpbehoevenden die een klusje gedaan willen hebben of vervoer nodig hebben die niet door eigen kinderen of  .............. lees verder