Beste leden,

Hieronder delen we graag twee initiatieven die uw interesse kunnen wekken. De een gaat over een Vitaliteitsdag, de ander gaat over samen met anderen  kookvaardigheden te ontwikkelen in "de kookclub".

 

Vitaliteitsdag bij voldoende belangstelling

Er zijn meerdere afdelingen in de buurt die al een Vitaliteitsdag georganiseerd hebben, mogelijk heeft u er iets over gelezen in de lokale media.

                           

Tijdens zo’n Vitaliteitsdag wordt op een ontspannen manier uw vitaliteit in beeld gebracht. Dit is alleen bedoeld voor uzelf, een soort van APK voor wat betreft uw vitaliteit. Vitaliteit wordt in dit verband heel breed gezien en betreft uw ogen, oren, hand/oog coördinatie,  de bewegelijkheid van uw lichaam, maar ook een gezonde voeding en uw algemene welzijn.

 

Er worden tijdens de vitaliteitsdag, bijvoorbeeld in De Leenhoef, een tiental “stationnetjes” ingericht waar u een testje doet of een gesprek heeft. De “stationnetjes” worden bemenst door zoveel mogelijk lokale deskundigen, zoals een fysiotherapeut, een opticien, een audicien of een doktersassistente. Wanneer u geen belangstelling heeft voor een bepaald stationnetje, dan slaat u dit gewoon over. Het moet vooral ook een leuke en gezellige ontmoeting worden.

 

We hebben in de zomermaanden de belangstelling gepeild onder de leden van onze afdeling. Hierop hebben slechts 11 leden positief gereageerd. Voor 11 personen is het niet mogelijk zo’n dag, of dagdeel, te organiseren. We zouden hiervoor tenminste ongeveer 25 deelnemers nodig hebben.

 

Indien zich alsnog een aantal geïnteresseerden melden gaan we bekijken wat de mogelijkheden zijn, anders moeten we de conclusie trekken dat er in Knegsel onvoldoende belangstelling is.

 

Interesse kan gemeld worden bij het bestuur.

 

 

 

Oproep voor “de Kookclub”

Moet u er niet aan denken om ooit alleen te komen staan en zelf voor uw eten te moeten zorgen?

 

Wij denken dat er best wel een aantal, voornamelijk mannen, zijn die van zichzelf weten dat ze alles behalve een keukenprins zijn.

 

Natuurlijk zijn er mogelijkheden om te zorgen dat u voorzien wordt van een warme maaltijd die thuisgebracht wordt en alleen even in de magnetron hoeft, maar als je bij wijze van spreken “nog geen eitje kan koken” is het misschien toch wel raadzaam (en leuk) om hier verandering in aan te brengen.

 

Vanuit de leden is de vraag naar voren gekomen om te onderzoeken of er interesse is voor het organiseren van een kookclub. Hierbij wordt gedacht aan een kleinschalig opgezet initiatief, waarbij een beperkt aantal deelnemers samen een alledaagse maaltijd bereiden en gezamenlijk opeten. Het moet, naast leerzaam, ook vooral een gezellige bezigheid worden.

 

Afhankelijk van de interesse zal hiervoor een locatie gezocht worden. Omdat dit eventueel huur met zich mee kan brengen kunnen we ook nog geen inschatting geven van de kosten, maar deze zullen in ieder geval beperkt zijn.

 

Het is niet de bedoeling dat er een culinair feestmaal gemaakt kan worden, maar om te zorgen dat de deelnemers de basiskennis hebben om in de keuken “voor zichzelf te zorgen”.

 

Interesse ……….  graag een berichtje naar een van de bestuursleden.


Bestuursleden gezocht!

Op het ogenblik bestaat het bestuur uit 4 personen en dat is te weinig om het draaiende te houden. We zijn dan ook nog steeds op zoek naar 1 nieuw bestuurslid. Neem bij interesse of vragen daarover contact op met Corrie van der Heijden.


Buiten activiteiten

  •  De fietstochten zijn vanaf  1 april op maandag; vertrek om 10.00 uur bij MFA Knegsel.
  • Van november tot en met maart op maandag wandelen vanaf  MFA  Knegsel.  Aanvang 13.00 uur

Binnen activiteiten

  • Kaarten
  • Biljarten
  • Koersbal
  • Rummikub
  • Kopje Koffie in de huiskamer
  • Samen eten
  • Yoga

Samen eten

Elke 3e dinsdag van de maand is er een gezamenlijke maaltijd in de Leenhoef.
Iedereen uit Knegsel kan hier aan deelnemen.
Opgeven via het  aanmeldingsformulier in de Leenbode en deze inleveren bij Annie Jansen of telefonisch doorgeven aan Annie, telefoon: 06-11150059.
De kosten zijn €10,00 per persoon .
Elke maand zijn er  25 deelnemers.


Huiskamer

Elke dinsdagmiddag is de ”huiskamer” open.
Deze is bedoeld voor ouderen die niet meer deel kunnen nemen aan de groepsactiviteiten.
Er is altijd begeleiding van een vrijwilliger.
Er zijn elke dinsdag 3  deelnemers.


Klussen en Vervoersdienst

Het is ons gelukt om de vervoersdienst weer te starten. Hans van der Heijden heeft zich beschikbaar gesteld als coördinator.

Als je vervoer nodig hebt naar ziekenhuis, huisarts, fysiotherapeut of tandarts, kun je hem bellen.  Ook boodschappen doen is mogelijk. Alleen naar de supermarkt.

Zijn telefoonnummer staat in de Leenbode vermeld op pagina 3, onder het kopje van de KBO .

- De kosten van vervoer zijn €0,35 per km en parkeerkosten.

- Voor wachttijd zijn de kosten €2,50 per half uur.

Ouderen en hulpbehoevenden die vervoer nodig hebben kunnen er gebruik van maken, als vervoer niet door eigen kinderen of buurtgenoten kan worden gedaan. 

 

Ook de klussendienst is weer beschikbaar. Janus Teurlings heeft zich beschikbaar gesteld als klusser. Nadere informatie over de klussen die in aanmerking komen en het melden staan elders op deze site.  

 

Lees verder over het vervoer en de klussendienst

 

 


Wonen, Zorg en Welzijn

 

Als bestuur van de Afdeling Knegsel hebben wij besloten dat we, naast een vereniging waarin gezelligheid de boventoon voert, ook de belangen van onze leden willen vertegenwoordigen.

We willen dit heel breed zien, maar denken hierbij in 1e instantie aan de items “Wonen, Zorg en Welzijn”.

Wij zijn natuurlijk niet de enige instantie die zich met deze items bezighoudt binnen Knegsel, maar omdat de ouderen bij deze thema’s een groep is die dit zeker aangaat, zijn we van mening dat we niet alleen over ons moeten laten praten, maar dat we nadrukkelijk ook mee willen praten.

 

Daarom heeft ons bestuurslid Jan Coppens zitting genomen in twee werkgroepen die actief zijn binnen Knegsel waarin de genoemde items nadrukkelijk naar voren komen.

Dit is de werkgroep; Stichting Hart van Knegsel.

Hier wordt gezocht naar een nieuwe bestemming voor de kerk, de pastorie en de pastorietuin, waarbij met name ook gedacht wordt aan ouderenhuisvesting en zorgvoorziening.

 

Daarnaast de werkgroep: Dorps Ontwikkel Plan.

Deze groep heeft de opdracht om een visiedocument te ontwikkelen voor de toekomst van Knegsel tot in het jaar 2040. Ook hier komen (ouderen)huisvesting, (ouderen)zorg en welzijn nadrukkelijk aan bod.

 

Wij willen onze leden de komende tijd informeren, op de hoogte houden van ontwikkelingen maar zeker ook peilen wat jullie mening is.  Wij realiseren ons dat communicatie heel belangrijk is om jullie belangen te behartigen.   

 

 


Yoga

In 2022 zijn we gestart met  een reeks van tien yogalessen op woensdagochtend onder leiding van Yogadocente Rommenique Huybregts.

Na een kennismakingsles in november 2021, ontstond de vraag vanuit de deelnemers naar het organiseren van een wekelijkse yogales in eigen dorp. De Coronabeperkingen hebben de start enigszins vertraagd, maar in februari 2022 konden we beginnen met een groep van  ruim 15 deelnemers.

Elke woensdagochtend stappen de deelnemers (vrouwen en mannen) met een opgerold matje de zaal van de Leenhoef binnen. Voor een uur geconcentreerd werken aan ademhaling, houding- en strekoefeningen. Ook balans speelt een belangrijke rol. Belangrijk om te weten: oefeningen kunnen altijd worden aangepast aan ieders fysieke mogelijkheden, leeftijd speelt geen rol.

Voorlopig staan er tien lessen gepland, maar bij voldoende deelname kan de planning in overleg  gewoon worden voortgezet. De kosten voor tien lessen bedragen € 35,-, te voldoen bij aanvang van de lessenreeks.

Contactpersoon: Corrie van der Heijden 06-81647344.