Klussen en Vervoerdienst

Wie kan er gebruik maken van de klussen/vervoersdienst?
 De ouderen en hulpbehoevenden die een klusje gedaan willen hebben of vervoer nodig hebben die niet door eigen kinderen of buurtgenoten kan worden gedaan.
Wat zijn de kosten:
voor een klus: €2,50 per half uur + de materiaalkosten
 voor vervoer: € 0,30 per kilometer.
 Als de chauffeur moet wachten (bv. ziekenhuis) €2,50 per half uur
Wat zijn de criteria voor een klus:
 Een klus mag niet langer dan twee uur duren. Duurt die wel langer dient U toch professionele hulp in te roepen.
 Een klus dient binnenshuis te zijn, dus tuinonderhoud etc. hoort er niet bij.
Criteria voor vervoer:
in principe wordt alleen vervoert binnen de gemeenten Eersel en Veldhoven.
 Als het vervoer tot doel heeft boodschappen te doen dient aanvrager rekening met de mogelijkheid dat meerdere personen tegelijkertijd hieraan deelnemen.

 Hoe werkt het:
 De aanvrager voor de klus of vervoer meldt zich bij de coördinator (Corrie van der Heijden, tel. 040-2052188, bij geen gehoor: 06 12 78 41 13). Deze stelt zich in verbinding met de klusser/vervoerder en na dit overleg krijgt aanvrager terugkoppeling of de aanvrage uitgevoerd kan worden.