Historie van onze KBO in Knegsel

De KBO Knegsel is opgericht op 12 oktober 1965 in café Pasmans te Knegsel. Aanwezig waren de Hr. Mertens uit Eindhoven, Pastoor Verheijen en Pater v.d. Looi. 
Het eerste bestuur bestond uit Hr. Willeke Wouters, voorzitter, Hr. Driek Leemans, secretaris, Hr. Adrianus Keeris, Mevr. Gijbels-Heeren en Mevr. Dina V.d.Vondervoort-Wilting.
De activiteiten in het begin waren biljarten en gymmen. Daarna ging men de jaarlijkse reizen organiseren in samenwerking met Vessem en Wintelre.
Vroeger hadden we ook een hobbyclub. Handwerken voor de dames en knutselen en timmeren voor de mannen. De winst van deze activiteiten ging naar attenties voor de zieken. In 1977 is men begonnen met kienen in samenwerking met Wintelre en Vessem. Toen kwam ook het koersballen en volksdansen aan de beurt en dat doen we nog altijd. 
In januari 1990 werd de activiteitencommissie opgericht, de leden waren toen: Mevr. Marie Tholen, Mevr. Jorritsma, Mevr. Verhoeven en de Hr. Wim Cordewinders. Zij hebben vele jaren de activiteiten georganiseerd, in het begin in samenwerking met het bestuur.

We zijn gestart met 22 leden, nu hebben we er 122, dit hebben we mede te danken aan Hr. Jan Swaans en Hr. Sjef Tholen die hebben veel aan ledenwerving gedaan. Mevr. Marie Beerens-Bles is al lid sinds oktober 1967 en die is dan ook al 33 jaar lid van de KBO.
Vroeger moest men Katholiek zijn om lid van de KBO te mogen worden. Nu kan men lid worden ongeacht welk geloof men heeft. We hebben zelfs een niet katholiek als voorzitter gehad, U ziet wel we gaan ook met de tijd mee. Vroeger was het meer een ontspanningsclub. Tegenwoordig is het veel meer een vereniging voor belangenbehartiging voor alle ouderen.
  
Bestuursleden:
In 1967,1968 en 1969 zijn er geen notulen van de vergaderingen opgemaakt.
1967 Het bestuur was Hr.W.Wouters voorzitter, Hr, H.Leemans secretaris, Hr.A.Keeris,
Mevr.Heijmans-Heeren en Mevr.v.d.Vondervoort- Wilting leden.

1968, 1969 en 1970 bleef het bestuur ongewijzigd.
1971 Mevr. v.Boxem-Aaldering voorzitter, Hr. G.d.Haas secretaris, Mevr. Heijmans- Heeren, Mevr. v.d.Vondervoort-Wilting en Hr. W.Wouters leden.
1972 bestuur onveranderd.
1973 Het bestuur bestaat uit 3 leden, Mevr. v.Boxem-Aaldering voorzitter, Hr. G.d.Haas secretaris en Mevr. v.d.Vondervoort-Wilting lid.
1974 bestuur, mevr. v.Boxem-Aaldering voorzitter, Hr. G.d.Haas secretaris, Mevr.v.d.Vondervoort-Wilting, Mevr. Beerens-Bles en Hr. P.v.d.Ven leden.
1975 bestuur Hr. P.v.d.Ven voorzitter, Hr. G.d.haas secretaris, Mevr. v.d.Vondervoort- Wilting, Mevr. v.Boxem-Aaldering en Mevr. Beerens-Bles leden.
1976 Hr. P.v.d.Ven voorzitter, Hr. G.d.Haas secretaris, Mevr. v.Boxem-Aaldering, mevr. Beerens-Bles en de Hr. Kees van Herk leden.
1977 bestuur ongewijzigd.
1978 Hr. P.v.d.Ven voorzitter,Hr.A.v.d.Broek secretaris (geen bestuurslid) Mevr. v.Boxem-Aaldering, Mevr. Beerens-Bles, Hr. C.v.Herk en Hr. W.Wouters leden.
1979 C.v.Herk voorzitter, Hr.A.v.d.Broek secretaris (geen bestuurslid) Mevr. v.Boxem- Aaldering, Mevr.Beerens-Bles en Hr.C.v.Nieuwkuijk leden.
1980 Hr.C.v.Herk voorzitter, Hr. C.v.Nieuwkuijk secretaris, Hr. J.v.Beers, Mevr. Beerens-Bles en Mevr. Pasmans-v.Raak leden.
1981 Bestuur ongewijzigd.
1982 C.v.Herk voorzitter, C.v.Nieuwkuijk secretaris/penningmeester, Hr. J.v.Beers, Mevr. Pasmans-v.Raak en mevr.Giezen-v.Ham leden.
1983 Hr.C.v.Herk voorzitter,Hr.c.v.Nieuwkuijk secretaris/penningmeester, Mevr.Pasmans-v.Raak en Mevr.Giezen-v.Ham leden.
1984 Hr.C.v.Herk voorzitter, Hr.C.v.Nieuwkuijk secretaris/penningmeester, Mevr.Giezen-v.Ham en Mevr.Zus Verhoeven-Sterken leden.
1985 bestuur ongewijzigd.
1986 bestuur ongewijzigd.

1987 Hr. C.v.Nieuwkuijk voorzitter, Mevr. Verhoeven-Sterke secretaris, mevr. Pasmans-v.Raak en Mevr.Giezen-v.Ham leden.
1988 Hr. Sjef Tholen voorzitter, Hr. v.Nieuwkuijk secretaris/penningmeester, Mevr. Pasmans-v.Raak en Mevr. Giezen-v.Ham leden.
1989 Hr. Sjef Tholen voorzitter, Mevr. Schoots-Pels secretaris, Mevr. Pasmans- v.Raak en mevr. Giezen-v.Ham leden.
1990 Sjef Tholen voorzitter, Mevr. Schoots-Pels secretaris/penningmeester, Hr. J.Pulles, Mevr. Pasmans-v.Raak en mevr. Giezen-v.Ham leden.
1991 Sjef Tholen voorzitter, Mevr. Schoot-Pels secretaris/penningmeester, Mevr. Pasmans-v.Raak, Mevr. Giezen-v.ham en Hr. J. Swaans leden.
1992 Hr. Sjef Tholen voorzitter, Hr. J.Swaans secretaris/penningmeester, Mevr. Schoots-pels, Mevr. Giezen-v.Ham en Hr. Beer Bleijs leden.
1993 Hr. Sjef Tholen voorzitter, Hr. J.Swaans secretaris/penningmeester, Mevr. Bertha Willems-v.Ham, Mevr. Giezen-v.Ham en Hr. Beer Bleijs leden.
1994 Hr. Sjef Tholen voorzitter, Hr. J.Swaans secretaris/penningmeester, Mevr. Bertha Willems-v.Ham, Mevr. Lena Giezen-v.Ham en Hr. Beer Bleijs leden.
1995 Hr. Sjef Tholen voorzitter, Hr. j. Swaans secretaris/penningmeester, Mevr. Bertha Willems-v.Ham, Mevr. lena Giezen-v.Ham en Mevr. Thea Cools-v.Son leden.
1996 Bestuur ongewijzigd.
1997 Hr. Sjef Tholen voorzitter, Hr. J.Swaans secretaris/penningmeester, Mevr. Bertha Willems-v.Ham, Mevr. Thea Cools-v.Son en Hr. Johan Visscher leden.
1998 Hr. J.Visscher voorzitter, Hr. A.Swaans secretaris, Hr. J.Swaans penningmeester, Mevr. Thea Cools-v.Son, Mevr. Zus Heijmans-v.Genezen leden.
1999 Hr. J.Visscher voorzitter, Hr. A.Swaans secretaris, Hr. Walter v.d.Ven penningmeester, Mevr. Thea Cools-v.Son en Mevr. Zus Heijmans-v.Genezen leden.
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 en 2008 Bestuur ongewijzigd.
2009 Hr. A.Swaans wnd voorzitter, Hr. A.Swaans secretaris, Hr. Walter v.d.Ven penningmeester, Mevr. Thea Cools-v.Son en Mevr. Zus Heijmans-v.Genezen leden
2010 Bestuur ongewijzigd.
2011 Hr Jan Veerman voorzitter, Hr. Leo van der Heijden secretaris, Hr. Walter v.d.Ven penningmeester, Zus Heijmans-v.Genezen lid
2012 Hr Jan Veerman voorzitter, Hr. Leo van der Heijden secretaris, Hr. Walter v.d.Ven penningmeester, Mevr. Riek van de Sande, Mevr. Zus Geudens en Mevr. Annie Groenen leden
2013 Mevr. Tonnie Takken voorzitter, Mevr. Corrie van der Heijden secretaris, Hr. Walter van de Ven penningmeester, Mevr. Riek van de Sande, Mevr. Zus Geudens en Mevr. Annie Groenen leden
2014 Bestuur ongewijzigd.
2015 Hr. Harry Klaasen voorzitter, Mevr. Corrie van der Heijden secretaris, Hr. Walter van de Ven penningmeester, Mevr. Riek van de Sande, Mevr. Zus Geudens en Hr. Wim Beerens leden
2016 Hr. Harry Klaasen voorzitter, Mevr. Tineke van Bloemen secretaris, Hr. Walter van de Ven penningmeester, Mevr. Riek van de Sande, Mevr. Corrie van der Heijden en Hr. Wim Beerens leden.
2017 Hr. Harry Klaasen voorzitter, Mevr. Tineke van Bloemen penningmeester, Mevr. Yvette Pluijms secretaris, Mevr. Riek van de Sande, Mevr. Corrie van der Heijden en Hr. Wim Beerens leden.
2018 Hr. Harry Klaasen voorzitter, Mevr. Tineke van Bloemen penningmeester, Mevr. Yvette Pluijms secretaris, Mevr. Corrie van der Heijden en Toon Linschoten leden. In  de loop van 2018 trad hr. Harry Klaasen af en volgde mevrouw Corry van der Heijden hem op als waarnemend voorzitter.
2019 Mevr. Corry van der Heijden voorzitter, Mevr. Tineke van Bloemen penningmeester, Mevr. Yvette Pluijms secretaris en Hr. Toon Linschoten lid. 

2020 - Mevr. Corrie van der Heijden voorzitter, mevr. Tineke van Bloemen penningmeester/waarnemend secretaris, de heer Toon Linschoten lid
2021 - Bestuur ongewijzigd

2022 - Mevr. Corrie van der Heijden voorzitter, mevr. Tineke van Bloemen penningmeester/waarnemend secretaris, de heer Toon Linschoten lid