2024 Jaarvergadering KBO

18 maart 2024 j.l. vond de jaarvergadering plaats van KBO/steunpunt Knegsel.

Voor de pauze werden de verslagen, begroting en jaarcijfers vastgesteld. De kascommissie stemde in met de cijfers.

Na de pauze was er een presentatie door notariskantoor Lexperience, over het levenstestament en het erfrecht- testament.