Verslag Jeu de Boules en schieten op 19 juli 2017

Gepubliceerd op 19 juli 2017 om 19:00

Op woensdag 19 juli vertrokken we om 13.00 uur bij de MFA met de fiets naar het gildeterrein

aan de Vessemseweg, hier werden we hartelijk ontvangen door de aanwezige gildebroeders

en kregen we nog een gratis kopje koffie (thee) aangeboden door het gilde, toen we de koffie 

ophadden en de teams voor het jeu de boules hadden samen gesteld begonnen de wedstrijden.

Voor anderen het schieten we waren met een flinke groep van 26 personen, na 2 wedsrijden

Jeu de boules was het wel tijd voor een pauze met dit warme weer terwijl we onder het afdak

van een drankje genoten begonnen er een paar druppeltjes te vallen toen zijn we maar blijven 

zitten buurten en na nog een drankje gingen we na een geslaagde middag weer huiswaarts.

KBO ers bedankt voor jullie deelname.

Gildebroeders (vrouwen) bedankt voor de ontvangst en verzorging.

 

Activiteitencommissie KBO Knegsel.